Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Usnesení valné hromady členů ČKS, konané dne 8. listopadu 2008

Dne 8. 11. 2008 se v rámci XV. výročního sjezdu ČKS v Nymburce sešla valná hromada v počtu 177 přítomných členů a 18 firemních.

Valná hromada

  1. vzala na vědomí zprávu o činnosti rady za rok 2008
  2. schválila zprávu o hospodaření za rok 2007 a 2008 ( od 1. 1. do 15. 10. 2008 )
  3. vzala na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
  4. schválila 79 nově přijatých členů ČKS
  5. bere na vědomí abdikaci MUDr. J. Meiselse ze zdravotních důvodů a kooptaci Mgr. L. Stárkové
  6. bere na vědomí výši členských příspěvků na rok 2009 ve výši 300,– Kč
  7. bere na vědomí návrh úprav stanov v navrženém znění
  8. bere na vědomí informaci o akreditaci VŠ studia optiky a optometrie na ČVÚT Praha
  9. bere na vědomí upozornění na povinnost hlásit vedlejší účinky a komplikace spojené s užíváním kontaktních čoček a prostředků
  10. bere na vědomí zdůvodnění potřebnosti vyplnění dotazníků o aplikaci kontaktních čoček

V Nymburce dne 8. 11. 2008


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414