Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Usnesení valné hromady členů ČKS, o.s., konané dne 7. listopadu 2009

Dne 7. 11. 2009 se v rámci XVI. výročního sjezdu ČKS, o.s. v Nymburce sešla valná hromada v počtu 119 přítomných členů a 13 firemních.

Valná hromada

  1. vzala na vědomí zprávu o činnosti rady za rok 2008 a část roku 2009
  2. schválila zprávu o hospodaření za rok 2008 a 2009 ( od 1. 1. do 18. 10. 2009 )
  3. vzala na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
  4. schválila 56 nově přijatých členů ČKS, o.s.
  5. vyloučila 37 členů z ČKS, o.s. (seznam na sekretariátu ČKS, o.s.)
  6. sdělení pana Beno Blachuta. Od 1.8.2009 VZP neakceptuje požadavek o proplacení předpisu na KČ vykázané optometristou. Tato změna se netýká předpisů vykazovaných lékařem.
  7. ČKS apeluje na své členy, aby sdělovali změny ve svých kontaktních údajích.
  8. VH pověřuje radu, aby vstoupila s ostatními organizacemi do jednání s VZP ve snaze, aby byly opět proplácené předpisy na KČ vydané optometristou.

V Nymburce dne 7. 11. 2009
Za návrhovou komisi: MUDr. Květoslava Krčilová
MUDr. Gabriela Mahelková


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414