Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 9. 3. 2009 ( 2/2009 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc. Bc. A. Pešinová, Mgr. L. Stárková, Bc. D. Szarvas


kontrola zápisu 1/2009

  1. Příprava základního a specializovaného kurzu školení kontaktologů: MUDr. Hačiková vypracovala konečnou podobu základního kurzu školení. Školení se bude konat dne 6.6.2009 na očním oddělení nemocnice Kolín. Veškeré informace o tomto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v dalším čísle Kontaktologických Listů. (úkol trvá, MUDr. Háčiková, MUDr. Rezek)

Dále bylo projednáno:

  1. Upravené stanovy a statut České kontaktologické společnosti budou podány ke schválení na Úsek sdružování MV ČR. (úkol trvá J. Michálek, T. Fenclová)
  2. Byly rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2008
  3. Změna fakturace za vedení internetových stránek ČKS.
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 6. 4. 2009 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414