Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 8. 2. 2010 (1/2010)

Přítomni:MUDr. P. Rezek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc.

Bylo projednáno:
  1. Příprava Kontaktologických Listů 1/2010
  2. Distribuce Kontaktologických Listů od roku 2010 bude přesunuta na zasilatelskou firmu Ferda z Hradce Králové. (zajistí sekretariát)
  3. MUDr. S. Háčiková radě ČKS přednesla návrh několika firem na svolání schůzky mezi radou ČKS a firmami – členy ČKS. Téma schůzky by měla být představa firem o spolupráci s ČKS. Uvedené firmy budou radu kontaktovat prostřednictvím MUDr. S. Háčikové nebo Ing. J. Michálka. (zajistí MUDr. S. Háčiková, Ing. J. Michálek)
  4. Byly rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2008 a 2009. (Ing. T. Fenclová, úkol splněn)

zapsala: Ing. Taťána Fenclová


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414