Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 7. 4. 2008 ( 2/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. A. Pešinová

ČKS obdržela 30 vyplněných dotazníků týkajících se aplikace kontaktních čoček. Obálky byly otevřeny za přítomnosti 3 členů rady a sekretářky společnosti. 23 z nich obsahovalo slosovatelný kupon. Kupony byly vloženy do osudí a slosovány. Zápis z losování je uveden v příloze. Výherci byli kontaktováni a ceny předány. Originály dotazníků byly odeslány na univerzitu v Manchesteru ve Velké Británii (pan Morgan, Eurolens Research). Statistické zpracování zajistí Bc. A. Pešinová a výsledky budou uveřejněny v některém příštím čísle Kontaktologických listů.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 28. 4. 2008 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414