Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 6. 4. 2009 ( 3/2009 )

Přítomni: Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc. Bc. A. Pešinová, MUDr. K. Boudová


kontrola zápisu 2/2009

  1. Příprava základního kurzu školení kontaktologů: Školení se bude konat dne 6.6.2009 na očním oddělení nemocnice Kolín. Veškeré informace o tomto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických Listech 2/2009. (úkol trvá, MUDr. P. Rezek)
  2. Stanovy a statut České kontaktologické společnosti upravené ve smyslu usnesení VH konané dne 8.11.2009 v Nym­burce byly podány ke schválení na Úsek sdružování MV ČR. (Ing. J. Michálek, Ing. T. Fenclová, úkol splněn)
  3. Byly rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2006, 2007 a 2008. (Ing. T. Fenclová, úkol splněn)
  4. Příprava Kontaktologických Listů 2/2009, které budou distribuovány do konce dubna. (zajistí Ing. T. Fenclová, do 30.4.09)

Dále bylo projednáno:

  1. ČKS obdržela 86 vyplněných dotazníků týkajících se aplikace kontaktních čoček. Obálky byly otevřeny za přítomnosti 4 členů rady, předsedkyně její revizní komise a sekretářky společnosti. 80 z nich obsahovalo slosovatelný kupon. Kupony byly vloženy do osudí a slosovány. Zápis z losování je uveden v příloze. Výherci byli kontaktováni a ceny předány. Originály dotazníků byly odeslány na univerzitu v Manchesteru ve Velké Británii (pan Morgan, Eurolens Research). Statistické zpracování, jehož výsledky budou uveřejněny v některém příštím čísle Kontaktologických listů zajistí Bc. A. Pešinová. (zajistí Bc. A. Pešinová Ing. T. Fenclová)
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414