Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 5. 5. 2010 (3/2010)

Přítomni:MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. A. Pešinová, Bc. D. Szarvas
Omluveni:Mgr. L. Stárková, MUDr. K. Boudová, Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. J. Cendelín, CSc., S. Graca

Bylo projednáno:
  1. Rada ČKS pozve na svoji další schůzi zástupce firem, kteří se pravidelně účastní schůzky rada ČKS – firmy v Nymburce. (zajistí Ing. J. Michálek, Ing. T. Fenclová)
  2. Příprava Kontaktologických Listů 2/2010. Listy byly připraveny po obsahové a redakční stránce. Přípravu k tisku zajistí sekretariát.
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava XVII. Výročního sjezdu ČKS
  2. Ing. Michálek upozornil radu ČKS na nevhodnou reklamu Oční kliniky v Horních Počernicích, která je vysílána v některých rozhlasových médiích. Rada ČKS pověřila prezidenta společnosti MUDr. P. Rezka k vyřízení této záležitosti s majitelem Oční kliniky. Rozhlasová reklama byla stážena dne 7. 5. 2010 v 15 hod odpoledne.

Příští schůze rady ČKS bude ve středu 2. 6. 2010 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu B a C.

zapsala: Ing. Taťána Fenclová
ověřil:Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414