Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 29. 9. 2010 (5/2010)

Přítomni:MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. J. Cendelín, CSc., Bc. A. Pešinová
Omluveni:Mgr. L. Stárková, MUDr. K. Boudová, Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., S. Graca, Bc. D. Szarvas

Kontrola zápisu 4/2010

Bylo projednáno:
  1. Organizátoři veletrhu INTEROPTIK, který se měl konat ve dnech 24.9. – 26.9.2010 posunuli termín konání až na příští rok.
  2. MUDr. P. Rezek kontaktoval odbor zdravotnictví na MÚ v Jeseníku ohledně stížnosti , kterou ČKS obdržela od optometristů a lékaře z Jeseníku na paní Marii Svobodovou (místní optičku), která provádí měření zraku na které nemá oprávnění. MUDr. Rezkovi bylo sděleno, že odbor zdravotnictví nemá kompetenci tento problém řešit.
  3. Kontaktologické Listy 3/2010 vyšly na začátku července.
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava Kontaktologických Listů 4/2010, které by měly vyjít do konce října.
  2. V srpnu 2010 byly rozeslány návrhy na vyloučení z ČKS, o. s. těm, kteří nezaplatili členské příspěvky ani v mimořádném náhradním termínu do 15. 7. a tím hrubě a opakovaně porušili stanovy a statut ČKS, o.s. (zajistí sekretariát, úkol splněn)
  3. Zástupci ČKS požádali vedení Evropské kontaktologické společnosti na 40. kongresu ECLSO ve Varšavě o možnost uspořádání kongresu ECLSO v roce 2013 v Praze. V tomto roce budeme slavit 100. výročí narození prof. Wichterla.
  4. MUDr. P. Rezek informoval radu ČKS o schůzce pracovní skupiny oftalmologie České asociace dodavatelů zdravotnických pomůcek (Czechmed), která se konala v červenci.

Termín další schůze rady ČKS bude upřesněn později.

zapsala: Ing. Taťána Fenclová
ověřil:Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414