Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 29. 9. 2008 ( 6/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. A. Pešinová, MUDr. B. Brůnová, DrSc., Bc. D. Szarvas


kontrola zápisu 5/2008

 1. Příprava základního a specializovaného kurzu školení kontaktologů: MUDr. Háčiková připravila pro kurzy témata, která rada projednala. Prozatímní návrh sestává z následujících přednášek:
  Základní kurz:
  • Materiálové a tvarové parametry k.č. a jejich význam pro praxi
  • Štěrbinová lampa
  • Zásady aplikace kontaktních čoček
  • Péče o kontaktní čočky
  • Komplikace při nošení čoček
  Specializovaný kurz:
  • Aplikace čoček dětem
  • Kontaktní čočky při sportu a v různých prostředích
  • Generace SH čoček (včetně problematiky vhodných roztoků)
  • Psychologie prodeje, pojišťovnictví, legislativa, právní aspekty
  • Nestátní zdravotní zařízení
  • Přípravou kurzu se bude rada zabývat na svých dalších zasedáních.. Přihlášky na toto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech. Termín školení bude upřesněn až po naplnění požadovaného počtu zájemců (minimálně 50 zájemců), ale nejméně tři měsíce předem. Rada ČKS bude žádat SČOO o přidělení kreditů pro toto školení.
  (úkol trvá, MUDr. Rezek, MUDr.Háčiková)
 2. Termín vydání dalšího čísla časopisu Trendy v oční optice, které bude věnováno kontaktním čočkám, je posunutý na začátek roku 2009.Uzávěrka pro zaslání příspěvků do tohoto čísla je do 15. listopadu. Jedná se o tyto příspěvky:
  • Trendy – evropský průzkum – A. Pešinová
  • Editorial – P. Rezek
  • O společnosti – T. Fenclová
  • Korekce torickými čočkami – S. Háčiková
  • Kont. čočky u dětí – B. Brůnová
  • Historický vývoj materiálů až po SH – J. Michálek
  • Kontaktní čočky a sport – P. Rezek
  • Multifokální čočky – P. Rezek
 3. Dne 30.9.2008 bude otištěn v deníku Metro článek MUDr. P. Rezka o kontaktních čočkách.
 4. Příprava XV. výročního sjezdu v Nymburce.
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414