Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 28. 4. 2008 ( 3/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc. Bc. A. Pešinová, Bc. D. SzarvasKontrola zápisu 1/2008

  1. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětů. Úkol trváÚkol trvá
  2. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček byl natočen a předán radě ČKS. Možnosti jeho vystavení na internetových stránkách projednají P. Rezek a D. Szarvas s firmou Ventura a dalšími správci resp. provozovateli vhodných stránek Zajistí P. Rezek, D. Szarvas
  3. MUDr. P. Rezek kontaktoval zástupce Kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy, které jsou členy ECLSO s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Úkol trvá, P. Rezek
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava dalšího čísla Kontaktologických listů (3/2008), které bude sponzorovat firma Alcon.
  2. Příprava XV. výročního sjezdu v Nymburce. Příprava 1. cirkuláře.
  3. Příprava základního kurzu školení kontaktologů. MUDr. Rezek a MUDr. Háčiková připraví program školení. Přihlášky na toto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech. Termín školení bude upřesněn až po naplnění požadovaného počtu zájemců(minimálně 50 zájemců), ale nejméně tři měsíce předem. Rada ČKS bude žádat SČOO o přidělení kreditů na toto školení.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 26. 5. 2008 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414