Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 26. 5. 2008 ( 4/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. K. Boudová


Kontrola zápisu 3/2008

  1. Předání materiálů pro výuku odborných předmětů. Do doby, než se vyjasní personální vztahy ve Zdravotní škole v Duškově ulici v Praze, je tento úkol pozastaven.
  2. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček bude umístěn na www.cks.cz . Další možnosti jeho vystavení jsou v jednání. Úkol splněn
  3. Prezident ČKS MUDr. P. Rezek oslovil zástupce Kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy. K setkání s nimi a prezidentem ČKS MUDr. P. Rezkem dojde v rámci 38. sjezdu ECLSO ve Vilniusu letos na konci srpna. Úkol splněn
  4. Další číslo Kontaktologických listů (3/2008) vyjde během června.
  5. Příprava XV. výročního sjezdu v Nymburce. Pozvánka a přihláška na XV. výroční sjezd ČKS vyjde jako příloha Kontaktologicých listů 3/2008.
  6. Příprava základního kurzu školení kontaktologů. MUDr. Rezek a MUDr. Háčiková připraví program školení. Přihlášky na toto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech. Termín školení bude upřesněn až po naplnění požadovaného počtu zájemců (minimálně 50 zájemců), ale nejméně tři měsíce předem. Rada ČKS bude žádat SČOO o přidělení kreditů pro toto školení. (MUDr. Rezek, MUDr. Háčiková)
Dále bylo projednáno:
  1. Ing. Michálek seznámil členy rady ČKS s nabídkou spolupráce při přípravě dalšího čísla časopisu Trendy v oční optice, které by mělo vyjít říjnu tohoto roku a mělo by být věnováno kontaktním čočkám.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 23. 6. 2008 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414