Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 26. 1. 2009 ( 1/2009 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc. Bc. A. Pešinová


kontrola zápisu 7/2008

  1. Příprava základního a specializovaného kurzu školení kontaktologů: MUDr. Háčiková připravila další iteraci obsahové náplně a organizačního zabezpečení školení. Po projednání byl materiál dán k dalšímu rozpracování (úkol trvá, MUDr. Háčiková, MUDr. Rezek)

Dále bylo projednáno:

  1. Příprava Kontaktologických Listů 1/2009, které budou rozeslány do února.
  2. MUDr. Rezek, který se zúčastnil zasedání rady Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze 5 informoval radu ČKS o dalších možnostech spolupráce s touto školou. Nové vedení Zdravotní školy má zájem ozachování výuky optometrie a chce obnovit přerušená jednání.
  3. Na základě usnesení Valné hromady ze dne 8.11.2008 bude zažádáno o změnu stanov a statutu ČKS. (P. Rezek, J. Michálek, T. Fenclová)
  4. MUDr. Háčiková navrhla radě uspořádat v rámci XVI. výročního sjezdu ČKS soutěž o nejlepší fotografii z oblasti kontaktologie. Podrobnosti budou zveřejněny v Kontaktologických Listech a internetových stránkách.
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 9. 3. 2009 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414