Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 26. 3. 2007 ( 3/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., MUDr. J. Meisels, MUDr. K. Boudová

Kontrola zápisu 2/2007

  1. Vstup ČKS do ECLSO. ČKS zatím neobdržela odpověď od ECLSO ohledně vstupu svých členů do této organizace. Jednání o této otázce bylo odloženo na březen. Úkol trvá
  2. Požadované údaje k akreditaci ČKS u ČLK byly doplněny a poslány zpět na ČLK. Úkol trvá
  3. MUDr. P. Rezek se účastnil schůzky s pracovníky Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze a dohodl se s nimi na předání materiálů pro výuku odborných předmětů. Škola bude nadále pokračovat v přípravě k akreditaci studia optiky a optometrie. Úkol trvá
  4. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Na další schůzi rady ČKS bude pozván Ing. P. Tichý ml., aby radu seznámil s další verzí návrhu stránek. Úkol trvá
  5. Kontaktologické listy 1/2007 včetně průzkumových dotazníků týkajících se aplikace kontaktních čoček byly rozeslány v půlce března 2007. Úkol splněn

Dále bylo projednáno:

  1. Rada ČKS rozhodla, že připravovaný spot o správné aplikaci kontaktních čoček by měl být uveřejněn na internetu dle návrhu D. Szarvase z minulého zasedání. Bc. D. Szarvas byl radou pověřen zjistit možnosti uveřejnění na jednotlivých prohlížečích.
  2. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech.
  3. MUDr. J. Meisels přislíbil, že zpracuje organizační schéma diskusního fóra pro nové internetové stránky ČKS.
  4. MUDr. J. Meisels navrhl zorganizovat kontaktologiká školení v jednotlivých regionech. MUDr. J. Meisels zabezpečí školení na Severní Moravě (příprava a celá organizace) a ČKS dodá lektory. Ostatní členové rady ČKS se pokusí oslovit další členy ČKS v jiných regionech k zorganizování podobných školení.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 16. 4. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414