Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 26. 2. 2007 ( 2/2007 )

Přítomni: Ing. J. Michálek, CSc., prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. D. Szarvas, Bc. A. Pešinová

Kontrola zápisu 1/2007

  1. Vstup ČKS do ECLSO. ČKS zatím neobdržela odpověď od ECLSO ohledně vstupu svých členů do této organizace. Jednání o této otázce bylo odročeno na březen.Úkol trvá
  2. MUDr. P. Rezek doplní požadované údaje k akreditaci ČKS u ČLK a pošle zpět na ČLK. Úkol trvá
  3. Termín další schůzky s pracovníky Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze bude upřesněn 1.3.2007. Úkol trvá
  4. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Ing. P. Tichý ml. přislíbil, že další verze návrhu stránek bude hotova do konce března. Zajistí A. Pešinová
  5. Průzkumové dotazníky týkající se aplikace kontaktních čoček budou rozeslány v Kontaktologických listech 1/2007. Zajistí sekretariát ČKS

Dále bylo projednáno:

  1. Rada ČKS projednala a schválila obsah Kontaktologických listů 1/2007. Listy budou vytištěny v tiskárně Pierot a rozeslány po 10.3.2007. Zajistí sekretariát ČKS
  2. Prof. B. Brůnová opakovaně informovala radu ČKS, že byla kontaktována pracovníky ČVUT, aby byla nápomocna při sestavování studijního plánu pro plánované studium Optiky a optometrie. V současné době lze předpokládat, že studijní obor bude nejdříve otevřen ve školním roce 2008 – 2009, podklady pro jeho akreditaci jsou téměř připraveny, spolupráce týmu na velmi dobré úrovni.
  3. Ing. J. Michálek informoval radu ČKS o návštěvě optického veletrhu OPTA 2007 v Brně, během které nabídl, jako zástupce rady ČKS, možnost spoluúčasti na natočení TV spotu o správné aplikaci kontaktních čoček, výrobním a distributorským firmám. Ing. Michálek jednal s firmami Ciba Vision, Meoph, Wilens a Neomed. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka projednáním této nabídky také firmě Johnson & Johnson.
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 26. 3. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.

Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414