Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 25. 6. 2007 ( 6/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, Bc. D. Szarvas

Kontrola zápisu 5/2007

  1. Vstup ČKS do ECLSO. Na 37. výročním kongresu ECLSO v Antverpách byla ČR přijata za člena. Bližší informace budou podány v některém z příštích čísel Kontaktologických listů. Úkol splněn
  2. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětů. Úkol trvá
  3. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Stránky byly spuštěny do zkušebního provozu. Postupně budou upravovány podle připomínek členů rady, respektive všech členů ČKS. Úkol splněn
  4. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Spot bude natočen ve spolupráci s produkční Z. Košařovou (TV BOX , s.r.o.) Ing. J. Michálek a MUDr. K. Boudová dále rozpracovali námět upoutávky na spot. MUDr. P. Rezek sepíše odborný text ke spotu. Úkol trvá
  5. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech. Úkol trvá, P. Rezek
  6. MUDr. J. Meisels přislíbil, že zpracuje organizační schéma diskusního fóra pro nové internetové stránky ČKS. Úkol trvá, J. Meisels
  7. MUDr. J. Meisels navrhl zorganizovat kontaktologiká školení v jednotlivých regionech. MUDr. J. Meisels zabezpečí školení na Severní Moravě (příprava a celá organizace) a ČKS dodá lektory. Ostatní členové rady ČKS se pokusí oslovit další členy ČKS v jiných regionech k zorganizování podobných školení. Úkol trvá, J. Meisels
  8. Kontaktologické listy 3/2007 včetně předběžné přihlášky na XIV. výroční sjezd do Nymburka byly vytištěny a budou rozeslány do konce června 2007. Úkol splněn

Dále bylo projednáno:

  1. Příprava XIV. výročního sjezdu v Nymburce.
  2. Rada ČKS se rozhodla reagovat na článek k 95. výročí narození M.Dreifuse, který vyšel 11.6.2007 v Li­dových novinách.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414