Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 23. 6. 2008 ( 5/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. A. Pešinová


Kontrola zápisu 4/2008

  1. Kontaktologické listy 3/2008 byly rozeslány včetně pozvánky s přihláškou na XV. výroční sjezd.
  2. Příprava XV. výročního sjezdu v Nymburce.
  3. Příprava základního kurzu školení kontaktologů. MUDr. Rezek a MUDr. Háčiková připraví program školení. Přihlášky na toto školení budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech. Termín školení bude upřesněn až po naplnění požadovaného počtu zájemců (minimálně 50 zájemců), ale nejméně tři měsíce předem. Rada ČKS bude žádat SČOO o přidělení kreditů pro toto školení. (MUDr. Rezek, MUDr.Háčiková)
  4. Do redakce časopisu Trendy v oční optice bude zaslán seznam nabízených článků k otisknutí. Články by měli být otisknuty v říjnovém čísle časopisu Trendy v oční optice, které bude věnováno kontaktním čočkám.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414