Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 21. 5. 2007 ( 5/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. J. Meisels, MUDr. K. Boudová

Kontrola zápisu 4/2007

 1. Vstup ČKS do ECLSO. Rada ČKS nadále jedná s prezidentem ECLSO.Úkol trvá
 2. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětů.Úkol trvá
 3. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Stránky jsou teoreticky připravené. Konkrétní doplnění jednotlivých listů zajistí sekretariát a členové rady.Úkol trvá
 4. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Ing. J. Michálek předložil radě návrh námětu pro natočení upoutávky na spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Rada návrh námětu přijala a pověřila MUDr. P. Rezka sepsáním odborného textu ke spotu.Úkol trvá
 5. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech.Úkol trvá, P. Rezek
 6. MUDr. J. Meisels přislíbil, že zpracuje organizační schéma diskusního fóra pro nové internetové stránky ČKS.Úkol trvá, J. Meisels
 7. MUDr. J. Meisels navrhl zorganizovat kontaktologiká školení v jednotlivých regionech. MUDr. J. Meisels zabezpečí školení na Severní Moravě (příprava a celá organizace) a ČKS dodá lektory. Ostatní členové rady ČKS se pokusí oslovit další členy ČKS v jiných regionech k zorganizování podobných školení.Úkol trvá, J. Meisels
 8. Kontaktologické listy 2/2007 byly rozeslány.Úkol splněn
 9. Upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2004, 2005 a 2006 byly rozeslány.Úkol splněn

Dále bylo projednáno:

 1. Příprava Kontaktologických listů 3/2007, které by měly vyjít do konce června
 2. Příprava 1. cirkuláře na XIV. výroční sjezd v Nymburce.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 25. 6. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414