Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 22. 1. 2007 ( 1/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., MUDr. J. Meisels, Bc. D. Szarvas, MUDr. K. Boudová, S. Graca

Kontrola zápisu 8/2005

  1. Vstup ČKS do ECLSO. Kopie českých originálů Stanov a Statutu ČKS s anglickými překlady zaslal sekretariát 20.12.2006 ta­jemníkovi ECLSO, panu R. Mélymu. Na lednovém zasedání ECLSO bude projednán vstup ČKS do ECLSO. Úkol trvá
  2. MUDr. P. Rezek doplní požadované údaje k akreditaci ČKS u ČLK a pošle zpět na ČLK. Úkol trvá
  3. MUDr. P. Rezek se na začátku února spojí s Mgr. J. Němcovou ohledně další schůzky s pracovníky Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze, neboť jednání o akreditaci studia optiky a optometrie na této škole uvázlo na mrtvém bodě. Úkol trvá
  4. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Ing. P. Tichý ml. seznámil radu s novým návrhem internetových stránek ČKS. Připomínky rady byly akceptovány a budou zahrnuty v další verzi. Zajistí A. Pešinová

Dále bylo projednáno:

  1. Je připraven další průzkumový dotazník týkající se aplikace kontaktních čoček. (P. Morgan, A. Pešinová) I letos, opět pro větší motivaci k vyplnění dotazníku, budou došlé příspěvky slosovány a tři výherci získají dárkové poukázky v hodnotě 2000,–Kč, 1000,–Kč a 500,–Kč. Další podrobnosti včetně dotazníku budou součástí Kontaktologických listů 1/2007. Vyhodnocení celé akce zajistí Bc. A. Pešinová. Výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech.
  2. Ing. J.Michálek navrhl radě natočení TV spotu o správné aplikaci kontaktních čoček.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 26. 2. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414