Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 2. 6. 2010 (4/2010)

Přítomni:MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Bc. A. Pešinová, Bc. D. Szarvas
Omluveni:Mgr. L. Stárková, MUDr. K. Boudová, Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., MUDr. J. Cendelín, CSc., S. Graca

Kontrola zápisu 4/2010

Bylo projednáno:
  1. V úvodu této schůze proběhla schůzka rady ČKS se zástupci firem ze které je pořízen samostatný zápis.
  2. Kontaktologické Listy 2/2010 vyšly ve druhé polovině května.
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava XVII. Výročního sjezdu ČKS
  2. Prvododavatelské firmy, které přijaly pozvání na schůzku s radou dne 2.6. t.r. budou dostávat zápisy ze schůzí rady. (zajistí sekretariát)
  3. ČKS obdržela žádost o odbornou spolupráci na veletrhu INTEROPTIK, který se bude konat ve dnech 24. – 26.9.2010 na výstavišti v Praze Holešovicích. MUDr. P. Rezek se spojí s organizátory veletrhu a zjistí další informace.
  4. ČKS obdržela stížnost od optometristů a lékaře z Jeseníku na paní Marii Svobodovou (místní optička), která provádí měření zraku na které nemá oprávnění. Rada ČKS se rozhodla řešit stížnost ve spolupráci s kanceláří příslušného krajského zdravotního rady a pověřila MUDr. P. Rezka podniknutím potřebných kroků v tomto směru.
  5. Příprava Kontaktologických listů 3/2010.

Termín další schůze rady ČKS bude upřesněn později.

zapsala: Ing. Taťána Fenclová
ověřil:Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414