Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 16. 4. 2007 ( 4/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., Ing. J. Michálek, CSc., Bc. D. Szarvas, Bc. A. Pešinová

Kontrola zápisu 3/2007

  1. Vstup ČKS do ECLSO. Rada ČKS nadále jedná s prezidentem ECLSO. Úkol trvá
  2. MUDr. P. Rezek se účastnil schůzky s pracovníky Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze a dohodl se s nimi na předání materiálů pro výuku odborných předmětů. Škola bude nadále pokračovat v přípravě k akreditaci studia optiky a optometrie. MUDr. P. Rezek požádal všechny členy rady ČKS, kteří materiály připravují o jejich předání. Úkol trvá, D. Szarvas
  3. Vytvoření nových internetových stránek ČKS. Stránky jsou teoreticky připravené. Konkrétní doplnění jednotlivých listů zajistí sekretariát a členové rady. Úkol trvá
  4. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Rada ČKS se dohodla o umístění tohoto spotu na vyhledávačích Google, Seznam a Atlas. Spot by měl být spuštěn při zadání klíčového slova kontaktní čočky. Námět klipu bude projednán na příští schůzi rady ČKS, (jednotlivé návrhy připraví všichni členové rady). Pro potenciální realizaci budou kontaktovány firmy, které v minulosti již klipy o kontaktních čočkách točily. zajistí J. Michálek, D. Szarvas
  5. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech. Úkol trvá, P. Rezek
  6. MUDr. J. Meisels přislíbil, že zpracuje organizační schéma diskusního fóra pro nové internetové stránky ČKS. Úkol trvá, J. Meisels
  7. MUDr. J. Meisels navrhl zorganizovat kontaktologiká školení v jednotlivých regionech. MUDr. J. Meisels zabezpečí školení na Severní Moravě (příprava a celá organizace) a ČKS dodá lektory. Ostatní členové rady ČKS se pokusí oslovit další členy ČKS v jiných regionech k zorganizování podobných školení. Úkol trvá, J. Meisels
Dále bylo projednáno:
  1. ČKS obdržela 41 vyplněných dotazníků týkajících se aplikace kontaktních čoček. Obálky byly otevřeny za přítomnosti 5 členů rady a sekretářky společnosti. 31 z nich obsahovalo slosovatelný kupon. Kupony byly vloženy do osudí a slosovány. Zápis z losování je uveden v příloze. Výherci byli kontaktováni a ceny předány. Originály dotazníků byly odeslány na univerzitu v Manchesteru ve Velké Británii (pan Morgan, Eurolens Research). Statistické zpracování zajistí Bc. A. Pešinová a výsledky budou uveřejněny v některém příštím čísle Kontaktologických listů.
  2. Rada ČKS projednala obsah Kontaktologických listů 2/2007. Toto číslo bude sponzorováno firmou Johnson & Johnson. Listy budou vytištěny v tiskárně Pierot a rozeslány v první půlce května. Zajistí sekretariát ČKS
  3. Do konce dubna 2007 budou rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2004, 2005 a 2006. Členům, kteří nebudou mít do konce června 2007 zaplacené tyto členské příspěvky bude členství zrušeno. Zajistí sekretariát ČKS

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 21. 5. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414