Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 15. 6. 2009 ( 4/2009 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., L. Stárková


kontrola zápisu 2/2009

  1. Základní kurz školení kontaktologů. Pro nedostatečný počet došlých přihlášek se tento kurz nekonal.
  2. Stanovy a statut České kontaktologické společnosti upravené ve smyslu usnesení VH konané dne 8.11.2009 v Nym­burce byly podány ke schválení na Úsek sdružování MV ČR. (Ing. J. Michálek, Ing. T. Fenclová, úkol splněn)
  3. Během června budou rozeslány druhé upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2006 a 2007. Členům, kteří nebudou mít do 15. července 2009 zaplacené tyto členské příspěvky bude členství v ČKS zrušeno. (Zajistí sekretariát ČKS)
  1. Příprava Kontaktologických Listů 3/2009, které budou distribuovány v první půlce července.
  2. Příprava 1. cirkuláře na XVI. výroční sjezd v Nymburce.
Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414