Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 15. 10. 2007 ( 8/2007 )

Přítomni: Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., Bc. A. Pešinová, MUDr. K. Boudová

Kontrola zápisu 6/2007

  1. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětů.Úkol trvá
  2. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Ing. J. Michálek byl pověřen radou ČKS jednat dále jejím jménem s produkční Z. Košařovou o realizaci spotu. Materiály ze strany rady jsou připraveny. V současné době je v jednání smlouva o dílo mezi ČKS a Fidelity PR Services s.r.o. Úkol trvá
  3. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech. Úkol trvá, P. Rezek
  4. Příprava XIV. výročního sjezdu v Nymburce.
  5. Kontaktologické listy 4/2007 vyjdou na konci října.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414