Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 14. 9. 2009 (5/2009)

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., Mgr. L. Stárková, Bc. A. Pešinová, MUDr. K. Boudová
kontrola zápisu 4/2009

  1. Dne 15.6.2009 Minis­terstvo vnitra vzalo na vědomí změnu stanov ČKS a název Česká kontaktologická společnost byl doplněn o zkratku o.s. (občanské sdružení).
  2. V červnu byly rozeslány druhé upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2006 a 2007. Těm, kteří nezaplatili ani v mimořádném náhradním termínu do 15. 7. 2008 byly během srpna rozeslány návrhy na vyloučení z ČKS, o. s. pro hrubé a opakované porušení stanov a statutu ČKS, o.s. (zajistí sekretariát, úkol splněn)
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava Kontaktologických Listů 4/2009, které budou distribuovány na začátku října. (zajistí sekretariát)
  2. Ing. J. Michálek navrhl radě ČKS, o.s., aby distribuce Kontaktologických Listů od roku 2010 byla přesunuta na zasilatelskou firmu Ferda….z Hradce Králové. Rada tento návrh podpořila. (zajistí Ing. Michálek, sekretariát)
  3. Zástupci rady ČKS, o.s. byli pozváni na jednání pracovní skupiny oftalmologie České asociace dodavatelů zdravotnických pomůcek (Czechmed), v úterý 29. 9. 2009. Za ČKS se schůzky účastní MUDr. Rezek a Ing. Michálek.
  4. Příprava XVI. výročního sjezdu v Nymburce

zapsala: Ing. Taťána Fenclová
ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 5. 10. 2009 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414