Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 12. 4. 2010 (2/2010)

Přítomni:Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc., Bc. A. Pešinová
Omluveni:MUDr. P. Rezek, CSc., Bc. D. Szarvas, Mgr. L. Stárková, MUDr. K. Boudová

Bylo projednáno:
  1. MUDr. S. Háčiková ani Ing. J. Michálek nebyli zatím kontaktováni nikým z firem, které měli zájem o svolání schůzky mezi radou ČKS a firmami – členy ČKS, kde by téma schůzky měla být představa firem o spolupráci s ČKS.
Dále bylo projednáno:
  1. Příprava Kontaktologických Listů 2/2010, které budou distribuovány v první půlce května. (zajistí sekretariát)
  2. ČKS obdržela 61 vyplněných dotazníků týkajících se aplikace kontaktních čoček. Obálky byly otevřeny za přítomnosti 4 členů rady a sekretářky společnosti. 43 z nich obsahovalo slosovatelný kupon. Kupony byly vloženy do osudí a slosovány. Zápis z losování je uveden v příloze. Výherci budou kontaktováni a ceny předány. Originály dotazníků budou odeslány na univerzitu v Manchesteru ve Velké Británii (pan Morgan, Eurolens Research). Statistické zpracování, jehož výsledky budou uveřejněny v některém příštím čísle Kontaktologických listů zajistí Bc. A. Pešinová. (zajistí Bc. A. Pešinová Ing. T. Fenclová)
  3. Byly rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2008 a 2009. (Ing. T. Fenclová, úkol splněn)

Příští schůze rady ČKS bude ve středu 5. 5. 2010 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.

zapsala: Ing. Taťána Fenclová
ověřil:Ing. Jiří Michálek, CSc.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414