Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 11. 2. 2008 ( 1/2008 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., Ing. J. Michálek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Prof. MUDr. B. Brůnová, DrSc. Bc. A. Pešinová

Kontrola zápisu 8/2007

  1. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětů. Úkol trvá
  2. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček bude natočen v druhé půlce února. Úkol trvá
  3. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech. Úkol trvá, P. Rezek

Dále bylo projednáno:

  1. Příprava dalšího čísla Kontaktologických listů (2/2008).
  2. Příprava XV. výročního sjezdu v Nymburce.
  3. MUDr. P. Rezek seznámil radu ČKS se žádostí The Vision Care Institutu (TVCI), aby se ČKS stala odborným garantem kurzů, které TVCI pořádá. Rada vyjádřila svůj souhlas a pověřila MUDr. Rezka, aby v tomto smyslu informoval TVCI a nadále zprostředkovával kontakt mezi TVCI a radou ČKS
  4. Je připraven další průzkumový dotazník týkající se aplikace kontaktních čoček. (P. Morgan, A. Pešinová) I letos, opět pro větší motivaci k vyplnění dotazníku, budou došlé příspěvky slosovány a tři výherci získají dárkové poukázky v hodnotě 2000,–Kč, 1000,–Kč a 500,–Kč. Další podrobnosti včetně dotazníku budou součástí Kontaktologických listů 2/2008. Vyhodnocení celé akce zajistí Bc. A. Pešinová Výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách ČKS a v Kontaktologických listech.
  5. Byly rozeslány upomínky na zaplacení členských příspěvků za rok 2007.

Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 7. 4. 2008 v 18.30 v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414