Přejít na hlavní navigaci


Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.

Zápis ze schůze rady ČKS konané dne 10. 9. 2007 ( 7/2007 )

Přítomni: MUDr. P. Rezek, CSc., MUDr. S. Háčiková, CSc., Ing. J. Michálek, CSc.,

Kontrola zápisu 6/2007

 1. MUDr. P. Rezek předá pracovníkům Zdravotní školy v Duškově ulici v Praze připravené materiály pro výuku odborných předmětůÚkol trvá
 2. Spot o správné aplikaci kontaktních čoček. Ing. J. Michálek byl pověřen radou ČKS jednat dále jejím jménem s produkční Z. Košařovou o realizac spotu. Materiály ze strany rady jsou připraveny. Úkol trvá
 3. Rada ČKS pověřila MUDr. P. Rezka oslovením prezidentů kontaktologických společností v sousedních zemích, respektive v zemích východní Evropy s prosbou o krátký příspěvek o jejich organizaci, problémech a zkušenostech. Tyto příspěvky budou otištěny v Kontaktologických listech.Úkol trvá, P. Rezek
 4. Úkoly pro MUDr. J. Meiselse ze zápisu 6/2007 jsou pozastaveny.
 5. Rada ČKS hodlala reagovat na článek k 95. výročí narození M. Dreifuse, který vyšel 11.6.2007 v Li­dových novinách a který přinesl nepřesné až tendenčně zkreslené informace. Rada ČKS chtěla postupovat společně s Akademií věd České republiky, v níž článek rovněž vyvolal vlnu nepříznivých ohlasů. Protože však AV ČR nakonec ustoupila od záměru reagovat na článek v témž listu pozastavila rada ČKS i vlastní aktivity v tomto směru.
 6. Rada ČKS (Bc. D. Szarvas) prověřila telefonickou stížnost na způsob zvyšování kvalifikace zaměstnanců v provozovnách Optik Centrum a na údajný dvoudenní kurz optometrie v Liberci. Rada dostupnými prostředky stížnost prověřila a zjistila, že informace k stížnosti vedoucí nejsou prokazatelné. Rada dospěla k závěru, že bez dalších, písemně podložených podnětů se nemůže dále stížností zabývat. Optik Centrum se od stížnosti namítaných praktik rozhodně distancuje.
 7. Dále bylo projednáno:
  1. Příprava XIV. výročního sjezdu v Nymburce.
  2. Příprava dalšího čísla Kontaktologických listů (4/2007)
  3. MUDr. P. Giacintov se přihlásil jako organizátor regionálního školení.
  4. ČKS ve spolupráci s SČOO a The Vision Care Institutu se bude na žádost Katedry optiky PřF UP v Olomouci a Střediska pro výuku optometrie LF MU v Brně podílet na vzdělávání studentů optometrie formou pořádání kurzů optometrie.

  Zapsala: Ing. Taťána Fenclová
  Ověřil: Ing. Jiří Michálek, CSc.

  Příští schůze rady ČKS bude v pondělí 15. 10. 2007 v 18.30 hod v ÚMCH v klubu C.


Česká kontaktologická
společnost

Libocká 2
162 00 Praha 6
tel.: +420 296 809 220
fax: +420 296 809 414